Welkom, u bent van harte uitgenodigd!

Programma 2018-2

Groepen

Hieronder vindt u een overzicht van de groepen en kringen die dit seizoen worden gehouden namens onze kerken. Er is een heel ruim aanbod voor iedereen die in gesprek wil met anderen over verschillende onderwerpen. Jeugd, jongeren en ouderen kunnen zich op deze manier in een inspirerende en vriendschappelijke setting verdiepen in thema’s die belangrijk zijn voor geloof en samenleving maar ook kunnen zorgen voor de zo belangrijke en fijne sociale contacten.

Interesse om deel te nemen ? Bij elke groep of kring staat een gespreksleider en/of contactpersoon vermeld. Hun contactgegevens staan onderaan de lijst en u kunt bij hen terecht voor aanmeldingen en vragen. Iedereen is van harte welkom.

Groepen en kringen

1. DORP

Basiscursus geloven | ds.Romkes | Triomfatorkerk

De basiscursus 7+1 Geloven is een bijzondere cursus over het christelijk geloof. De ontmoeting staat centraal: met elkaar en met God. Zo ontstaat er ruimte voor de deelnemers om tot eigen geloofskeuzes te komen. Om te groeien naar een eigen gelovige identiteit. De cursus is thematisch van opzet. Bijbelse verhalen krijgen een centrale plaats.

Tijdens de 7 + 1 bijeenkomsten komen de meest essentiële aspecten van de christelijke geloofstraditie aan de orde.

25+ kringen (2x) | ds.Romkes| bij deelnemers thuis

Maandelijks op een dinsdagavond en de andere op maandagavond., Momenteel draaien er twee groepen die bezig zijn met alle moderne vragen rond leven en geloven. Boeiende gesprekken waarin we elkaar laten uitpraten en onszelf hervinden. Met de maandaggroep zijn we weer gaan bijbel-lezen, aan de hand van Nico ter Lindens ‘Het verhaal gaat’.

Spannende theologische vragen over God, Bijbellezen, Jezus, hoe hoog de lat ligt, waarom de geloofsoverdracht niet meer lukt, of de toekomst van de kerk dan toch ligt bij de fundamentalisten, etc.

Inmiddels zijn het groepen ‘kerkvrienden’ geworden. Het is gezellig en een zinvolle tijdsinvestering. Ook wie niet zo’n kerkganger is, kan zich hier thuis voelen.

Leeskring modern Bijbellezen ds.Romkes Triomfatorkerk

1e donderdagmorgen van de maand 9.30 – 11.30 uur

Voor moderne mensen is het een uitdaging om de Bijbel te lezen. Niet (meer) als ‘geschiedkundig verslag’ dat door God gedicteerd is maar literatuur, verhalen, vormgegeven door mensen in hun tijd met hun beelden. Al pratend en zoekend blijken we veel van het oude (vertrouwde) kwijt te zijn. Maar wat hou je over? Wat geloof je nog wel? Een persoonlijk God die je kent en draagt? En Jezus: mens als wij of toch iets meer van Boven?

In deze kring zijn er geen vragen taboe. We gaan ver. We ervaren het als zinvol, verrijkend om onze vragen met elkaar te delen. Je bent welkom om mee te zoeken. Bel of mail gerust voor vrijblijvende info.
Onderwerpen in overleg te bepalen.

Bijbelgespreksgroep | ds. Stam / ds. Ketelaar | Bethelkerk/Ontmoeting

De Bijbelgesprekgroep is een enthousiaste groep geïnteresseerde Bijbellezers die maandelijks bij elkaar komt om een gedeelte uit de Bijbel te lezen en te bespreken. De Bijbelgesprekgroep komt samen in De Ontmoeting bij de Dorpskerk en in de Bethelkerk. De bijeenkomsten zijn meestal op de tweede dinsdag van de maand.

Bijbeluurtje voor senioren |  ds.Romkes / ds.Stam | Triomfatorkerk

3e dinsdagmorgen van de maand 10.00 – 11.15 uur

In een ontspannen sfeer lezen we een Bijbelgedeelte en bespreken dat, waarbij nadrukkelijk de verbinding met het leven van alledag gezocht wordt.

Gespreksavonden voor lezers van Trouw | Frank Verhulst | bij deelnemers thuis

In Barendrecht bestaat al jaren een kring van “Trouw”-lezers. De groep bestaat uit ongeveer 7 personen, en komen uit Barendrecht en Carnisselande. De onderwerpen zijn divers: Maatschappelijk / politiek /religieus en wat een ieder naar zijn/haar interesse inbrengt. Alle onderwerpen komen uit “Trouw” en worden naar de kringleden per mail verstuurd.

Het is de bedoeling dat we al roulerend 1 x kwartaal bij elkaar komen. Lijkt het interessant om aan deze groep deel te nemen en wilt u uw kennis delen en opdoen. Informeert u dan via Frank Verhulst.

Bijbelkring | ds. Stam | Ontmoeting

Elke tweede dinsdagavond van de maand komt er in de Oude Pastorie een groepje geïnteresseerde Bijbellezers bij elkaar. Het is een open kring, iedereen kan aanschuiven. We lezen vaak de teksten die op het leesrooster staan voor de zondag er op.

Gespreksgroep de Emmaüsgroep | ds. Stam | bij deelnemers thuis

Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun” (Lucas 24: 31). Met dit vers in het achterhoofd gingen enkele jaren geleden de zogenoemde ‘Emmaüsgesprekken’ onder leiding van ds. Nico de Lange van start. Centraal stond en staat het geloofsgesprek: inspirerende ontmoetingen waarin geloof en ervaringen met elkaar werden gedeeld, met ruimte voor geloof, lief en leed, vreugde en verdriet. Een gezamenlijke zoektocht.

Na de reguliere ontmoetingen besloot één van de groepen om zelfstandig verder te gaan; inmiddels is ze een hechte, vertrouwde groep die gemiddeld om de 6 weken bij twee van de leden thuis samenkomt.  De Emmaüsgroep werkt buiten de verantwoordelijkheid van V&T om. Geïnteresseerden zijn welkom: de groep is niet besloten. Wel moet rekening worden gehouden met beperkingen in ruimte.

Belijdeniskring | ds. Stam | nader te bepalen

Voor gemeenteleden die spelen met de gedachte om belijdenis te doen, wordt een belijdeniskring georganiseerd. De kring wordt meestal gehouden in de tweede helft van het seizoen en wordt met Pinksteren afgesloten. Tijd en plaats van de kring wordt in overleg vastgesteld.

2. CARNISSE HAVEN

Weg van lezen – leeskring mystieke teksten | Ds.de Wit | Carnisse Haven

Na een jaar vooral meditatief te hebben gekeken naar schilderijen van Vincent van Gogh, gaan we nu weer terug naar waar de kring om begonnen is, namelijk het lezen van mystieke teksten. Dat wil zeggen teksten waarin iets doorklinkt van de verborgen omgang van God met mensen en waarin de auteur zich in de ziel laat kijken. Omdat het 500 jaar geleden is dat Luther een aanzet gaf tot de reformatie van de kerk, zullen we in het najaar teksten van Calvijn en Luther lezen. In de tweede helft van het seizoen gaan we mediteren met Thomas Merton, een mysticus uit de twintigste eeuw.

De kring komt in het seizoen maandelijks bij elkaar, op woensdag, om 20.00 uur: (2017) 4 okt./ 1 nov./ 6 dec./ (2018) 10 jan./ 7 feb./ 7 mrt./ 4 apr.

De sandwichclub – kring voor 40-60 jarigen | Ds.de Wit | Carnisse Haven

De middelbare leeftijd kenmerkt zich door een ‘sandwich-situatie’. Aan de ene kant is men nog bezig te zorgen voor de kinderen (en misschien zelfs kleinkinderen), aan de andere kant zijn er vaak nog ouders die ook steeds meer zorg nodig hebben. Ook als je het in breder verband ziet blijkt dat men op deze leeftijd vooral bezig is te zorgen voor anderen. Terwijl er doorgaans geen anderen zijn die voor jou zorgen. Het leven wordt zinvol wanneer je jezelf kunt geven en er kunt zijn voor een ander. Een mooie leeftijd, dus. Maar het kan ook zwaar worden, want waar haal je de zin vandaan? Misschien kan een kring van leeftijdgenoten helpen, om eens aandacht te geven aan je eigen leven. De Sandwichclub is een plek om lief en leed te delen en om in ontspannen sfeer een goed gesprek te voeren. We sluiten de avonden af met een hapje en een drankje. De club komt maandelijks bijeen, meestal op de laatste vrijdagavond van de maand, om 20.00 uur in Carnisse Haven: (2017) 29 sept./ 27 okt./ 24 nov./ (2018) 26 jan./ 23 feb./ 23 mrt./ 20 apr./ 25 mei/ 29 juni.

Kring Kijk op geloof – kring voor 18+ | Ds.de Wit | Carnisse Haven

De kring Kijk op geloof is bedoeld voor jongeren vanaf 18 jaar (er is geen boven leeftijdgrens) die behoefte hebben aan het verkennen van hun geloof, door daar samen over in gesprek te gaan. Deze kring is een combinatie van de catechese voor jongeren vanaf 18 jaar en de belijdeniskring. Je kunt aan deze kring deelnemen om je voor te bereiden op je belijdenis van het geloof. Maar de kring staat ook open voor wie al belijdenis heeft gedaan, of voor wie het nog helemaal niet aan de orde is om belijdenis te doen. Ieder die, in gesprek met elkaar, wil leren en tot geloofsverdieping wil komen is welkom. In het seizoen komt de kring om de andere week bij elkaar, om 20.30 uur: (2017) 14 sep. / 28 sep. / 12 okt./ 26 okt./ 9 nov./ 23 nov./ 7 dec. (2018) 11 jan./ 25 jan./ 8 feb./ 22 feb./ 8 mrt./ 22 mrt./ 5 april

OVERIGEN CARNISSE HAVEN

Gespreksgroep 30-40 | Jan Henk Penninkhof | bij deelnemers thuis

Net als de afgelopen seizoenen gaat deze gespreksgroep op zeer regelmatige basis op zondagavonden (ongeveer 1x per 3 weken) bij elkaar komen om met elkaar van gedachten te wisselen over een bijbels thema en de invulling van ons geloof in het dagelijks leven.. Elke avond wordt door wisselend door twee personen van de groep voorbereid. Na afgelopen seizoen bezig te zijn geweest met Prediker, lezen we komend seizoen uit Jesaja aan de hand van een boek van dr. Dekker: Jesaja – het 5e evangelie. De kernteksten die in deze ‘luisteroefeningen’ besproken worden, zijn in hoofdzaak uit het eerste deel van Jesaja gekozen. Daarbij komen o.a. thema’s aan de orde als recht en gerechtigheid, de heiligheid van God, oordeel, verzoening, geloof, Immanuel, Sion en de volken. Hoewel Jesaja primair een profeet was, heeft zijn boek de reputatie van een evangelie gekregen – het vijfde evangelie, dat echter als eerste geschreven werd…

Mocht je net buiten de leeftijdsgrens vallen en wil je toch graag deelnemen dan is dat vanzelfsprekend geen enkel probleem.

Ouderengespreksgroep | Ada v.d.Meijden | Carnisse Haven

Al vele jaren ontmoeten oudere gemeenteleden elkaar om in gesprek te gaan over onderwerpen die hen bezighouden en soms ook samen te eten.
In het komende seizoen loopt deze activiteit in Carnisse Haven weer gewoon door. Het is altijd op de eerste woensdagmorgen van de maand van 10.00 uur tot 11.45 uur dat we bij elkaar komen Dat zal zijn

 • in 2017: Woensdag 4 oktober, woensdag 1 november, woensdag 6 december.
 • in 2018: Woensdag 3 januari, woensdag 7 februari, woensdag 7 maart, woensdag 4 april en woensdag 2 mei en 6 juni.

Ada van der Meijden.

Koffiemorgen | Ria Flaes | Carnisse Haven

Iedere 3e woensdagmorgen van de maand is er koffiemorgen in Carnisse Haven. Er worden creatieve en ontspannende activiteiten georganiseerd. Soms wordt er een bijdrage gevraagd. Op de morgen zelf gaat er een potje rond om een bijdrage in te doen voor de koffie. Het seizoen loopt van september tot en met mei. In december en mei wordt er gezellig met elkaar gegeten. Als het moeilijk is om zelf te komen is er een mogelijkheid om opgehaald te worden.

Jeugdhaven 16+ | Leon de Vries | Carnisse Haven

G. de Voogd, elke zondagavond 20.00-23.00 uur

Jeugdhaven is een groep waar gezelligheid de grote rol heeft. Elke zondagavond komen jongeren van 16-22 jaar bij elkaar voor een stukje gezelligheid voor de week weer begint. Van 20.00 tot 23.00 uur wordt er volop genoten van een goed potje tafelvoetbal of darten, een gezellig spelletje met z’n allen of een goeie game voor wie wil. Eén keer per maand staat een wat uitgebreidere activiteit op het programma. Ben je tussen de 16 en 22 en wil je eens een kijkje komen nemen? Kom vooral langs.Onze deur, aan de zijkant van de kerk staat altijd voor nieuwe mensen open! Meld het even als je wilt langskomen. Dan weet je zeker dat je niet voor een gesloten deur staat, mocht het een avondje niet doorgaan.

3. DORP EN CARNISSE HAVEN

Rouwgespreksgroep “Als je verder moet met verlies” | Ds. Henk-Jan Ketelaar en kerkelijk werker Anne-Mieke van Oost | Carnissehaven

Bij voldoende aanmeldingen starten we opnieuw een gespreksgroep voor mensen die met rouw te maken hebben gekregen. In deze gespreksgroepen is het mogelijk om met lotgenoten, mensen dus die ook een verlies hebben geleden, door te praten over alles wat u bezig houdt rondom het overlijden van uw dierbare.

Rouwen is geen passief proces, het is geen kwestie van: ‘de tijd heelt alle wonden’ of ‘het zal wel slijten’. Rouwen is een actief proces, is hard werken, kost veel energie en is niet aan een bepaalde tijd of grens gebonden. De ervaring van veel mensen is dat er veel dingen op hen afkomen na het overlijden van een dierbare. De bedoeling van de gesprekken is om ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren. Als begeleiders willen we ruimte maken voor het contact tussen lotgenoten, ruimte om samen te rouwen. Rouwen vraagt aandacht.

De groep komt zes keer bij elkaar in het kerkelijk centrum ‘Carnisse haven’(Noordersingel 30) van 19.30 tot 21.30 uur.  De data zijn: 15 november, 29 november, 13 december, 10 januari, 24 januari en 7 februari.

Er kunnen per groep maximaal 10 personen deelnemen.  Opgave vooraf is noodzakelijk; dit kan bij:

 • ds. Henk- Jan Ketelaar 0180 622574 / 06 27171604 dsketelaar@gmail.com
 • of mw. Anne-Mieke van Oost 06 34906745 kerkelijkwerker@carnissehaven.nl

Contactadressen:

 • ds. C. Romkes Binnenlandse Baan 96 2991CA 0180 721218 cees@romkes.com
 • ds. H. J. Ketelaar Binnenlandse Baan 52 2991EB 0180 622574 dsketelaar@gmail.com
 • ds. J. W. Stam Schaatsbaan 3 2992CN 0180 853090 jwstam@fastmail.nl
 • ds. W. G. de Wit Mandenmakerij 21 2993CG 0180 852343 predikant@carnissehaven.nl
 • Maarten Ouwens Gaffelaar 26 2991DB 0180 616524 mao@hetnet.nl
 • Maarten van Boekel Wesdijklede 34 2991WX 0180 615531 mvb34@outlook.coml
 • Frank Verhulst 0180 616605 fenwverhulst@hetnet.nl
 • Jan Henk Penninkhof Schapenburg 13 2994DP 0180 846096 janhenkpenninkhof@gmail.com
 • Ada van der Meijden Lamoen 6 2993AM 0180 621334 afvandermeijden@kpnplanet.nl
 • Ria Flaes Charloise Lagedijk 434 3084LG R’dam 010 4806017 riaflaes@hotmail.com
 • Leon de Vries jeugdhaven@gmail.com
 • Anne-Mieke van Oost-Reiber 06-34906745 kerkelijkwerker@carnissehaven.nl

Werkgroep V&T

De werkgroep bestaat uit diverse vertegenwoordiging vanuit de wijkgemeentes in Barendrecht. Daarnaast is er een vertegenwoordiging van de St. Augustinus parochie en enkele leden met bepaalde expertise.

 • Maarten van Boekel (vert. St. Augustinus parochie), 0180-615531, mvb34@outlook.com
 • Dave Dirks (flyer/website), 06-42243113, ddirks@gmail.com
 • Hans van Gelder, 0180-619113, kjvangelder@outlook.com
 • Hans van Herk (voorzitter), 0180-612942, hvanherk@hetnet.nl
 • Anneke Reijnders (namens Carnisse Haven), 0180-840610, acreijnders@gmail.com
 • Ds. Cees Romkes (namens de predikanten), 0180 721218, cees@romkes.com
 • Maarten Verzijden (penningmeester), 0180-615067, m.verzijden@kpnplanet.nl
 • Martina Vreriks (secretaris/pr), 0180-619572, martina.vreriks@planet.nl
 • Janneke Vijfvinkel, 0180-619314, j.m.vijfvinkel@zonnet.nl