Welkom, u bent van harte uitgenodigd!

1 weekgeleden
vent.pgbarendrecht.nl

Lees hier het halfjaar programma: http://vent.pgbarendrecht.nl/wp-content/uploads/2017/10/Flyer%202017-2%20(final).pdf

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 jaargeleden
BEAM in Taizé

Elk jaar komen duizenden jongeren uit alle delen van de wereld naar Taizé. Ze vinden daar rust en inspiratie. Lijkt jou dat ook wel wat? Ga dan in de meivakantie mee met de groep uit Barendrecht.

De reis is bedoeld voor jongeren (17-29 jaar). Er kunnen ook een beperkt aantal mensen die ouder dan 30 zijn mee.

Wanneer? Van 1 tot en met 8 mei (meivakantie)

Waar? Taizé ligt in Bourgondië ... Lees meer

BEAM in Taizé

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 jaargeleden
Aan de slag met riten en symbolen

De liturgie van de Paasnacht is vol symboliek en rituelen. De Paaswake lijkt een spel van licht en donker, water en vuur. Naast een veelheid van woorden (maar liefst tien Schriftlezingen!) kent deze liturgie talrijke beelden en handelingen. Uiteraard de Paaskaars die wordt ontstoken en binnengebracht, maar ook de doop of de doopgedachtenis. Vaak wordt ook de maaltijd van de Heer gevierd. En ... Lees meer

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 jaargeleden
Lezing: De uitdaging van de Islam

Lezing over de uitdaging van de Islam en van de cultuur van het Midden Oosten door Bernard Reitsma. Dr. Bernhard Reitsma schreef onder andere de boeken ‘Onvoorstelbaar’ en ‘Adembenemend’; dunne boekjes maar zeer zeker het lezen waard. Dit betekent overigens niet dat u deze gelezen moet hebben om deze, ongetwijfeld heel interessante, lezing bij te wonen.

Bernhard Reitsma is bijzonder ... Lees meer

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 jarengeleden
Leeswijzer week 52

Ik belijd van harte dat Jezus de Zoon van God is en de Bijbel Gods Woord. Maar met beide complimenten kun je ook tot afgoderij vervallen. Je moet de Openbaring niet willen hanteren als Tarotkaarten. We begrijpen wel de fascinatie van mensen met voorspellingen en vervullingen. Als je die zien wilt, zul je ze ook lang ontwaren. Ik heb er altijd argwaan tegen gehad. [ 370 more words. ] ... Lees meer

Ik belijd van harte dat Jezus de Zoon van God is en de Bijbel Gods Woord. Maar met beide complimenten kun je ook tot afgoderij vervallen. Je moet de Openbaring niet willen hanteren als Tarotkaarten. We begrijpen wel de fascinatie van mensen met voorspellingen en vervullingen. Als  je die zien wilt,…

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 jarengeleden
Leeswijzer week 51 – Jacobus – Openbaring

De komende week opnieuw een aantal briefachtige Bijbelboeken. Niet van Paulus dit keer, maar van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. Voor de goede orde, deze Judas is niet de Judas die Jezus verraadde, maar de broer van Jezus die ook zo heette. Aan de ene kant lijken deze brieven op de brieven van Paulus, maar er worden ook andere accenten gelegd. [ 607 more words. ] ... Lees meer

De komende week opnieuw een aantal briefachtige Bijbelboeken. Niet van Paulus dit keer, maar van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. Voor de goede orde, deze Judas is niet de Judas die Jezus verraadde, maar de broer van Jezus die ook zo heette. Aan de ene kant lijken deze brieven op de brieven van P…

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 jarengeleden
Leeswijzer week 50

PASTORALE BRIEVEN In het Nieuwe Testament zijn er drie brieven die bekend staan als de ‘pastorale brieven’: 1 Timoteüs, 2 Timoteüs en Titus. De brieven worden de 'pastorale brieven' genoemd omdat er talrijke instructies in staan voor het pastorale beleid van de leiders van de gemeenten. De pastorale brieven zouden geschreven zijn door Paulus en geadresseerd aan een medewerker van Paulus. [ ... Lees meer

PASTORALE BRIEVEN In het Nieuwe Testament zijn er drie brieven die bekend staan als de ‘pastorale brieven’: 1 Timoteüs, 2 Timoteüs en Titus. De brieven worden de ‘pastorale brieven’ genoemd omdat er talrijke instructies in staan voor het pastorale beleid van de leiders van de gemeenten. De pastorale…

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 jarengeleden
Leeswijzer week 49

Zoals Jan Willem al in de uitnodiging schreef: Het is lastig om een leeswijzer te geven voor 6 brieven van Paulus. In de week die komt gaan we de brief aan de Galaten, de Efeziërs, de Filippenzen, de Kolossenzen en twee aan de Tessalonicenzen lezen. Geen lange brieven, maar al met al wel weer heel wat. Ik ga een paar dingen opschrijven die mij zelf opgevallen zijn. [ 291 more words. ] ... Lees meer

Zoals Jan Willem al in de uitnodiging schreef: Het is lastig om een leeswijzer te geven voor 6 brieven van Paulus. In de week die komt gaan we de brief aan de Galaten, de Efeziërs, de Filippenzen, de Kolossenzen en twee aan de Tessalonicenzen lezen. Geen lange brieven, maar al met al wel weer heel[.…

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 jarengeleden
Basiscursus geloven 2015 Triomfatorkerk

Basiscursus geloven 2015 Triomfatorkerk

http://vent.pgbarendrecht.nl/basiscursus-geloven-2015-triomfatorkerk/

De basiscursus 7+1 Geloven is een bijzondere cursus over het christelijk geloof. De ontmoeting staat centraal: met elkaar en met God. Zo ontstaat er ruimte voor de deelnemers om tot eigen geloofskeuzes te komen. Om te groeien naar een eigen gelovige identiteit. De cursus is thematisch van opzet. Bij…

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 jarengeleden
Bijbelkring – De Schriften lezen met het oog op Pasen

Op weg naar Pasen - Een seizoen lang leren, praten, zingen en doen met het oog op wat wij vieren in de nacht van Pasen.

In het seizoen 2015-2016 zullen alle activiteiten van Vorming & Toerusting in Carnisse Haven op de één of andere manier verband houden met de nacht van Pasen. Het doel van al die activiteiten is, tot verdieping komen in de beleving van het Paasfeest. Daarbij wordt de aandacht ... Lees meer

Op weg naar Pasen - Een seizoen lang leren, praten, zingen en doen met het oog op wat wij vieren in de nacht van Pasen.

In het seizoen 2015-2016 zullen alle activiteiten van Vorming & Toerusting in Carnisse Haven op de één of andere manier verband houden met de nacht van Pasen. Het doel van al die activiteiten is, tot verdieping komen in de beleving van het Paasfeest. Daarbij wordt de aandacht ... Lees meer

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY